top of page

Bent u werknemer?

U kunt voor onder andere de volgende onderwerpen bij mij terecht:

◦ Ontslag

◦ Ziektedossiers (WIA en poortwachter)

◦ Beoordeling van arbeidsovereenkomsten

◦ Beoordelen van en onderhandelen over vaststellingovereenkomsten

◦ Arbeidsvoorwaardenreglementen en cao's

◦ Functioneringsvraagstukken

◦ Reorganisatie


Ik kan u zowel op de achtergrond adviseren, maar ook op de voorgrond als gemachtigde. Daarnaast kan ik u zo nodig vergezellen bij (moeilijke) gesprekken met uw werkgever. Verder ondersteun ik u ook graag bij het formuleren van correspondentie. 


Procederen

Vanzelfsprekend kan ik ook namens u procederen, zowel arbeidsrechtelijk als bestuursrechtelijk (in het geval van WIA of WW). Proceskosten komen daarbij wel voor uw eigen rekening. Gelukkig komt procederen bij arbeidsvoorwaardelijke kwesties niet vaak voor. Veel regelt zich in overleg. Bij WIA-zaken is procederen wel regelmatig aan de orde. Het is raadzaam goed te onderzoeken of dit voor u een optie is. Realiseert u zich dat procederen aan strikte termijnen is gebonden. Mocht u een procedure overwegen, meldt u zich dan dus tijdig bij mij.

Helaas kan ik niet voor u optreden als er sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging. In dat geval moet u zich wenden tot een advocaat.


​Bent u lid van de LAD, Federatie Medisch Specialisten of lid van een beroepsvereniging die is aangesloten bij werknemersorganisatie FBZ, dan kan ik u helaas niet ondersteunen, omdat ik naast mijn werk als zzp’er ook voor de LAD/Federatie Medisch Specialisten werk.

bottom of page