top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverKarlijn Derksen

VSO: aan te bevelen route bij ontslag?

Wil je niet zelf ontslag nemen als werknemer (dan heb je immers geen recht op een uitkering), maar je wil wel meewerken aan ontslag? Of wil je als werkgever niet naar de rechter gaan om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen? Dan kan ontslag door middel van een vaststellingsovereenkomst (VSO) uitkomst bieden. In de praktijk wordt dit ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.


Voor deze manier van beëindigden van het dienstverband is het wel belangrijk dat beide partijen, zowel werkgever als werknemer, dit willen. Het is immers een overeenkomst en een overeenkomst kan je in juridische zin niet afdwingen over en weer. Een VSO komt meestal pas tot stand als hier een onderhandeling over heeft plaatsgevonden. Maar wat moet je nu eigenlijk regelen in zo’n VSO? En hoe doe je dat?


Onderhandelen

Vaak hebben er al verschillende gesprekken plaatsgevonden. Meestal is het de werkgever die een eerste concept voorstel op papier zet. Een dergelijk voorstel kan meteen redelijk zijn, maar vaak volgt er een tegenvoorstel door de werknemer. Afhankelijk van ieders wensen/eisen en van wat men maximaal wil bieden leidt dat tot een onderhandelingsresultaat. Partijen kunnen er verstandig aan doen zich hierbij bij te laten staan door juristen. In ieder geval is het raadzaam, zowel voor werkgever als werknemer, om een vaststellingsovereenkomst voor ondertekening te laten controleren door een jurist.


WW-uitkering

Om na ontslag in aanmerking te komen voor een WW-uitkering is het voor de werknemer belangrijk dat in de VSO een neutrale formulering is opgenomen waaruit blijkt dat het initiatief voor het ontslag bij de werkgever ligt en dat de werknemer niks te verwijten valt. Juristen gebruiken hier standaardformuleringen voor. Verder moet in de overeenkomst de opzegtermijn van de werkgever in acht worden genomen. Is voorgaande geregeld dan ben je er als werknemer vrijwel zeker van dat je een uitkering krijgt met ingang van de ontslagdatum.


Ontslagvergoeding

Als werkgever en werknemer kun je een ontslagvergoeding afspreken. Het is daarbij vrij gebruikelijk dat een werkgever in ieder geval het bedrag zal betalen dat neerkomt op de wettelijke transitievergoeding. Soms is er aanleiding om een hoger bedrag overeen te komen en soms ook lager. Dat is geheel afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Het is goed om te weten dat het om een bruto bedrag gaat. De loonbelasting moet daar nog van af.


Concurrentie- en/of relatiebeding

In sommige arbeidsovereenkomsten zijn beperkende bedingen opgenomen zoals een concurrentie- of relatiebeding. Spreek af of de bedingen na het beëindigen van het dienstverband van toepassing blijven of niet. De belangen kunnen hier uiteenlopen.


Finale kwijting

Het is gebruikelijk om finale kwijting af te spreken. Dit houdt in dat partijen na uitvoering van de VSO niks meer van elkaar te vorderen hebben. Het kan zijn dat je als partijen hier uitzonderingen over wil afspreken. Neem in ieder geval op in de VSO dat er een eindafrekening zal plaatsvinden en rond nog openstaande declaraties voor het einde van het dienstverband af.


Tot slot

Dit zijn wel de belangrijkste zaken om te regelen in een vaststellingsovereenkomst. Het is natuurlijk geen uitputtende opsomming. Sowieso is het goed om je te laten adviseren door een jurist als je met deze materie te maken krijgt. Uiteraard kan ik je daarbij ondersteunen. Overigens kunnen de kosten voor juridische bijstand ook onderdeel uitmaken van de afspraken in de VSO.


Nog een laatste tip. Ben je ziek? Werk dan niet mee aan een VSO! Je brengt daarmee je recht op een uitkering in gevaar. Laat je in dat geval altijd adviseren door een jurist.103 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page